Vælg træpiller fremfor brænde, briketter, flis, naturgas og olie som opvarmning i private boliger. Det er godt for økonomien og for miljøet – og så er det nemt.

0

Naturgas og olie er fossile brændstoffer og bør undgås hurtigere end vi hidtil har været parate til. Brænde, briketter og flis er langt mindre energi effektive per kubikmeter end træpiller. Pilleovne og pillefyr afbrænder langt mere effektivt og med mindre spild end brændeovne og multifyr. Styringen er optimal med træpiller. Overlad flis til de store kraftværker og fokuser på træpiller til private husholdninger.

Danmark importerer 2 mio. ton træpiller årligt til både kraftværker og private forbrug. Vi kan ikke følge med i egen produktion, men vi køber dog primært fra nærmarkeder som Sverige, Tyskland, Polen og de Baltiske lande.

Det er godt, fordi træpiller ind i mellem udskældes for både produktion og transport. Så vælger vi træpiller fra certificerede produktioner, certificerede skove og fra nærmiljøet, så opnår vi meget rent miljømæssigt.

Træpiller produceres af spåner og andet overskudstræ fra møbelindustrien, savværksindustrien eller andre træindustrier. Nogle fabrikker producerer desværre direkte fra indkøbte stammer. Det er anden sorterings stammer og udtyndinger, der afbarkes for derefter at blive behandlet til først træflis og senere savsmuld.

Savsmuld fra træ til møbelindustrien som fx IKEA eller gulvindustrien er faktisk endnu bedre – både kvalitetsmæssigt og af hensyn til bæredygtighed. Når man alligevel skal have møbler eller byggevaretræ, så vælger fabrikkerne kvalitetstræ og ofte kernetræ. Træet skal være tørt til møbelproduktionen og der vil naturligt komme restprodukt i form af savsmuld. Så vælg producenter af træpiller med basis i den slags industri fremfor producenter som fx German Pellets, der kun køber stammer til brug for afbrænding eller Stampemøllen, som laver træpaller – hvor trækvaliteten ikke behøver at være i toppen.

Savsmulden tørres på en båndtørrer eller andre metoder – hvis det ikke allerede er tørt møbeltræ. Savsmuldet nedtørres til en vandprocent på 4-9 %. Valser presser savsmuld gennem en matrice. Ved processen bliver pillerne så varme at vand og cellulose binder dem sammen. Efter presningen køles pillerne ned så de er lagerfaste og kan pakkes i poser indtil de skal leveres.

IKEA er en af de største forbrugere af træ i detailsektoren. Derfor er det også naturligt at anvende restproduktet savsmuld fra deres produktion til biobrændsel. Træ er et fremragende materiale fra en kvalitet og miljømæssigt perspektiv – så længe det er lovligt produceret og kommer fra ansvarligt drevne skove. IKEA accepterer kun træ fra bæredygtige skove eller intakte naturskove, hvis de er verificeret som ansvarligt forvaltet. Det langsigtede mål er at indkøbe alt træ til IKEA-produkter fra certificerede skove. Ansvarligt drevne skove betyder, at der genplantes og opretholdes en biologisk mangfoldighed.

Hvorfor vælge træpiller som de svenske fra IKEAs fabrikker eller træpiller fra gulvfabrikker?

Træpiller, der produceres fra møbelfabrikker som fx IKEA, sikrer at de er ensartede og i super kvalitet. Det er os bekendt en af de bedste træpiller på markedet. Primatræpiller.dk sælger de billige svenske IKEA træpiller også i hele læs fra Tyskland. Tyskland har længe tilladt lav moms på biobrændsel for at fremme miljørigtig fyring.

Kvalitetstræpiller på en brændværdi 4900 kcal/kg er flot. Træpillerne laves hovedsaligt af rene lyse træsorter (fyr, gran, birk, ask, bøg) og er ikke tilsat bindemiddel, har et minimum af smuld, ringe tendens til slaggedannelse og et meget lille askeprocent. De følger kvalitetskravene fra DIN plus, den højeste certificering af træpiller. Find de gode tilbud på kvalitets træpiller.

Træpiller har holdt prisen uden stigninger igennem mange år og de er stadig en af de billigste opvarmningsformer.

Share.

About Author

Leave A Reply