Biobrændsel

0

Biobrændsel er for mange mennesker ikke spor kendt, hvilket er en synd og en skam, da denne energikilde indeholder et stort potentiale. Det er faktisk langt de færreste der ved, at biobrændsel bliver benyttet af ca. 60% af verdens befolkning til opvarmning og energi.

 

I denne artikel kan du læse mere om biobrændsel herunder blive introduceret for, hvorfor denne energikilde er så god som den er samt hvordan du selv kan benytte dig af den.

 

Hvad er biobrændsel?

Inden du for alvor tager hul på artiklen, er det meget rart at vide, hvad biobrændsel egentlig er for noget. Derfor får du herunder en kort og præcis beskrivelse af energikilden.

Biobrændsel er helt konkret et brændstof, der har sin oprindelse fra biologisk materiale som (ifølge et udtryk fra Wikipedia) har levet for nylig. Biobrændsel kan godt betegnes som vedvarende energi, da du for eksempel udnytter fossile brændsler, affald, afgrøder og lignende.

Derfor er biobrændsel så populær

En af de helt store fordele ved denne energikilde er, at den stort set er ufarlig at oplagre i ubegrænset tid. Det vil sige, at energien ikke SKAL udnyttes med det samme, men sagtens kan gemmes til der kommer et behov for det.

Derudover er energikilden tæt på at være CO2-neutral, hvilket er en kæmpe fordel i disse tider, hvor fokusset på CO2-udledninger og klimaet aldrig har været større.

Sådan kan du selv benytte dig af biobrændsel

I Danmark er biobrændsel ikke så udbredt, som du kunne turde håbe på. Hvis du gerne selv vil i gang med at udnytte denne energikilde, kan du få inspiration til hvordan herunder.

Flis

Flis er et godt eksempel på biobrændsel. Langt de fleste bruger flis i forbindelse med deres fyr, der skaber varme til boligen. Flis bliver fremstillet i form af træ, der bliver skåret i mindre og små stykker.

Biodiesel

En anden mulighed er biodiesel. Denne diesel stammer hovedsagligt fra planter og dyrefedt. Det er højst sandsynligt, at fremtidens biler bl.a. vil komme til at køre på biodiesel. Biodiesel kan enten benyttes alene eller i et blandingsforhold

Bioolie

Bioolie minder meget om biodiesel. Der er ingen tvivl om, at denne energikilde også vil vinde større indpas i fremtiden i takt med, at forskningen og udviklinger tager fart.

Bioethanol

Bioethanol er en af de mest kendte metoder inden for biobrændsel. Bioethanol blandes typisk sammen med benzin. I Danmark er al benzin blandet med 5% bioethanol med henblik på at mindske CO2-udslippet.

Bioethanol benytte også i biopejse, hvor du kan skabe en lun temperatur i dit hjem blot ved hjælp af denne pejseform.

EU har konstante målsætninger om, at bioethanol udgør en større del af brændstoffer til transport med henblik på at udlede mindre CO2 og udnytte den energi vi har til rådighed på en smartere og mere miljøvenlig måde.

Energipil

Energipil er en bestemt pil, der typisk har en høstcykles på mellem 1 og 4 år. Energipil er især noget, der betegnes som et vedvarende brændstof, da denne sort er i kraftig vækst over hele Europa.

Share.

About Author

Leave A Reply