Bioenergi

0

I løbet af de seneste par år er fokusset på bioenergi steget og steget – og med ganske god grund. Denne energiform er miljøvenlig og vedvarende og sammenlignes tit med solenergi, hvis du kigger på effekt og forurening.

Denne artikel er uden tvivl værd at læse, da den vil introducere dig for, hvad bioenergi egentlig er herunder fordele og ulemper. Der er ingen tvivl om, at bioenergi vil fylde noget mere i fremtiden, hvorfor det er en god ide at sætte sig ind i emnet allerede nu, så du er på forkant med fremtidens energiforandringer.

Hvad er bioenergi?
Bioenergi stammer fra biologisk materiale. Et eksempel på biologisk materiale er træ. Ved afbrænding af træ frigøres der bioenergi som kan bruges til opvarmning og lignende.

Der bliver faktisk dyrket noget kaldet ”energiskov” som er en særlig skov, der laver træer til brug til bioenergi. Gødning og halm kan også frigøre bioenergi ved afbrænding.

I løbet af de senere år er der også blevet afbrændt større mængder affald, der også indeholder en stor del bioenergi. Udviklingen finder hele tiden nye metoder og materialer, der kan bruges til udvinding af bioenergi. For at opsummere er det altså træ, halm, gødning og affald, der i høj grad bliver brugt til udvinding af bioenergi. I fremtiden er det ikke utænkeligt, at denne liste med materialer bliver større og mere omfattende.

Bioenergi i fremtiden

Som det ser ud lige  nu står bioenergi stadig lidt i skyggen i forhold til vindenergi, solenergi og jordvarme – i hvert fald når det kommer til det private perspektiv. Dog er det meget sandsynligt, at bioenergi vil fylde mere og mere hos de private hjem, hvor det muligvis er blevet et ligeså godt alternativ som solceller pt. er.

Det helt store problem for private lige nu er, at bioenergi kræver et dyrt og kompliceret anlæg – og det er langt de færreste privat personer, der ønsker at bruge så mange penge på det, når der kan erhverves et jordvarmeanlæg til lidt over 100.000 kr.

Fordele og ulemper ved bioenergi

Som med alle andre energiformer er der både fordele og ulemper – og det samme gør sig gældende for bioenergi.

Fordele
En af de helt store fordele ved brug af bioenergi er, at affald fra landbrug, husholdning, skovbrug og industri bliver udnyttet på en rigtig god måde. Derudover er bioenergi også meget miljøvenligt i forhold til olie, kul, gas og lignende.

Bioenergi bliver betegnet som CO2-neutral, da den planten kun udleder den mængde CO2 som den har suget til sig i den tid, hvor den stod i jorden og voksede sig stærkere.

En anden fordel er, at bioenergi fornyer sig selv. Når du har afbrændt én plante, vil der altid være en ny plante et sted i jorden, der vokser op. Der er altså tale om vedvarende energi, når det er bedst.

Ulemper
En af de største ulemper ved bioenergi er, at noget af det affald som bliver brugt til afbrænding faktisk skulle være brugt som gødning med henblik på at dyrke jorden. Hvis ikke jorden bliver gødet nok, vil jordkvaliteten dale, hvilket betyder, at afgrøderne forringes.

Share.

About Author

Leave A Reply